• Nguyễn Xuân Nhạc
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 02628562666
 • nhachatinh@gmail.com
 • Hoàng Thị Dung
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0915960975
 • dung81cmg@gmail.com
 • Phó hiệu trưởng chuyên môn. Trường tiểu học Y Jút. Địa chỉ: Buôn Jok Xã Ea H'Đing Huyện Cư M'gar Tỉnh Đak Lak
Lê Văn Hồng
 • Lê Văn Hồng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 01292485990
 • lehong0062@gmail.com
 • - Phó hiệu trưởng. Trường tiểu học Y Jút. Địa chỉ: Buôn Jok Xã Ea H'Đing Huyện Cư M'gar Tỉnh Đak Lak