Báo cáo kết quả đánh giá chuyên môn và đánh giá học sinh năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả đánh giá chuyên môn và đánh giá học sinh năm học 2018-2019

Lượt xem:

Du lieu EQMS-YZUT ...
Báo cáo cuối năm học 2017-2018

Báo cáo cuối năm học 2017-2018

Lượt xem:

...
Tọa đàm lễ kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo 20-11

Tọa đàm lễ kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo 20-11

Lượt xem:

             ...
Khai giảng năm học mới năm 2019-2020

Khai giảng năm học mới năm 2019-2020

Lượt xem:

            ...
Kế hoạch học kì 2 năm học 2018-2019

Kế hoạch học kì 2 năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Kế hoach kiểm định chất lượng năm học 2018-2019

Kế hoach kiểm định chất lượng năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Kế hoạch trọng tâm năm học 2018-2019

Kế hoạch trọng tâm năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Kế hoạch giáo dục kỹ năng sống năm học 2018-2019

Kế hoạch giáo dục kỹ năng sống năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Kế hoach học kì 1 năm học 2018-2019

Kế hoach học kì 1 năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3123 »