Tập huấn cho giáo viên dạy học trực tuyến

Tập huấn cho giáo viên dạy học trực tuyến

Lượt xem:

Trường tiểu học Y Jut triển khai tập huấn cho giáo viên dạy học trực tuyến cho học sinh trong thời gian nghỉ học phòng dịch CoVid – 19   ...
Báo cáo kết quả đánh giá chuyên môn và đánh giá học sinh năm học 2018-2019

Báo cáo kết quả đánh giá chuyên môn và đánh giá học sinh năm học 2018-2019

Lượt xem:

Du lieu EQMS-YZUT ...
Hoạt động dạy học và đọc sách thư viên của cô trò

Hoạt động dạy học và đọc sách thư viên của cô trò

Lượt xem:

...
Hội nghi cán bộ – công chức – viên chức năm học 2019-2020

Hội nghi cán bộ – công chức – viên chức năm học 2019-2020

Lượt xem:

           ...
Khai giảng năm học mới năm 2019-2020

Khai giảng năm học mới năm 2019-2020

Lượt xem:

            ...
Kế hoạch thị vở sạch chữ đẹp năm học 2018-2019

Kế hoạch thị vở sạch chữ đẹp năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Giờ chào cơ nghiêm túc

Giờ chào cơ nghiêm túc

Lượt xem:

...
Kế hoạch thi chữ viết đẹp năm học 2018-2019

Kế hoạch thi chữ viết đẹp năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Kế hoạch thi giữa kì 2 năm học 2018-2019

Kế hoạch thi giữa kì 2 năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Kế hoạch học kì 2 2018-2019

Kế hoạch học kì 2 2018-2019

Lượt xem:

...
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu năm học 2018-2019

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu năm học 2018-2019

Lượt xem:

...
Trang 1 / 3123 »