Ngày 18/12/2018 mời cựu chiến binh nói chuyện truyền thống về anh bộ đội Cụ Hồ và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo năm học 2018-2019

Lượt xem: